Koreanska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Används att gratulera ett nygift par
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Används att gratulera ett nygift par
¡Felicitaciones por el gran paso!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
약혼을 축하드립니다!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

¡Feliz día!
생일 축하합니다!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
¡Feliz cumpleaños!
생일 축하!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
¡Feliz cumpleaños!
행복한 생일날 되세요!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
¡Feliz aniversario!
기념일을 축하드립니다!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
¡Felicitaciones por su(s)...!
행복한 ... 기념일 되세요!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Qué te mejores pronto.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Felicitaciones por...
...를 축하합니다.
Standard grattisfras
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Te deseo todo el éxito en...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
...를 축하드립니다.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Bien hecho. Felicitaciones por...
...를 했다니, 축하드립니다.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
¡Felicitaciones!
축하!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

¡Felicitaciones por tu graduación!
졸업을 축하합니다!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
안타까운 마음을 전합니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
하는 일마다 성공하길 바래.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
¡Felicitaciones por ese trabajo!
새 직장 얻은 것 축하해!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Buena suerte en tu primer día en...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används för att gratulera ett par då de fått barn
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Muchas gracias por...
깊은 감사드립니다.
Användas som allmänt tackmeddelande
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Används då du och någon annan vill tacka en person
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Como una pequeña muestra de gratitud...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Används när du ger någon en tackgåva
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Används för att fira jul och nyår (US)
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Används för att fira jul och nyår (UK)
¡Felices Pascuas!
행복한 부활절 되세요!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
¡Feliz día de Acción de Gracias!
행복한 추수감사절 되세요!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
¡Feliz Año Nuevo!
행복한 새해 되세요!
Används för att fira nyår
¡Felices Fiestas!
행복한 휴일되세요!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
¡Feliz Hanukkah!
행복한 하누카 되세요!
Används för att fira hanukka
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Används för att fira Diwali
¡Feliz Navidad!
Används i kristna länder för att fira jul
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
God Jul och Gott Nytt År!