Koreanska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Används att gratulera ett nygift par
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Används att gratulera ett nygift par
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
약혼을 축하드립니다!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
생일 축하합니다!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Gefeliciteerd met je verjaardag!
생일 축하!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Nog vele jaren!
행복한 생일날 되세요!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
기념일을 축하드립니다!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
행복한 ... 기념일 되세요!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Beterschap.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Van harte gefeliciteerd met ...
...를 축하합니다.
Standard grattisfras
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Ik wens jou alle succes met ...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
...를 축하드립니다.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Gefeliciteerd met ...
...를 했다니, 축하드립니다.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Gefeli!
축하!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
졸업을 축하합니다!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
안타까운 마음을 전합니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
하는 일마다 성공하길 바래.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
새 직장 얻은 것 축하해!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Hartelijk bedankt voor ...
깊은 감사드립니다.
Användas som allmänt tackmeddelande
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Används då du och någon annan vill tacka en person
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Als blijk van onze dankbaarheid ...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Används när du ger någon en tackgåva
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Fijne feestdagen wensen ...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Används för att fira jul och nyår (US)
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Vrolijk Pasen!
행복한 부활절 되세요!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Fijne Thanksgiving!
행복한 추수감사절 되세요!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Gelukkig Nieuwjaar!
행복한 새해 되세요!
Används för att fira nyår
Fijne feestdagen!
행복한 휴일되세요!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Fijne Chanoeka!
행복한 하누카 되세요!
Används för att fira hanukka
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Används för att fira Diwali
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Används i kristna länder för att fira jul
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
God Jul och Gott Nytt År!