Svenska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
Används att gratulera ett nygift par
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Används att gratulera ett nygift par
Gratulojn pro ligante la nodon!
Grattis till giftermålet!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Gratulojn pro diri "jes"!
Grattis till att ni sagt ja!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Grattis till förlovningen!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Feliĉan naskiĝtagon!
Födelsedagshälsningar!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Feliĉan naskiĝtagon!
Grattis på födelsedagen!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Feliĉan naskiĝtagon!
Ha den äran!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Feliĉa datreveno!
Grattis på årsdagen!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Feliĉa... datreveno!
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Grattis på er silverbröllopsdag!
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Grattis på er korallbröllopsdag!
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Grattis på er guldbröllopsdag!
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Saniĝus baldaŭ.
Krya på dig!
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
Standard krya på dig-hälsning
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Standard krya på dig-hälsning
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Från alla på/hos ..., krya på dig.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Gratulojn pro...
Gratulationer på/till ...
Standard grattisfras
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Jag önskar dig lycka till med ...
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Mi deziras al vi sukceson en...
Jag önskar dig all framgång i ...
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Bonege por...
Bra gjort med ...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Gratulojn por vian veturantan teston!
Grattis till avklarad uppkörning!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Feliĉoj!
Grattis!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Grattis till examen!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Grattis till de godkända examensproven!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Bonege kun via ekzameno!
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Gratuloj por akirai la laboron!
Grattis till det nya jobbet!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Bona fortuno sur via unua tago en...
Lycka till på din första dag på/hos ...
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Gratulojn pro via nova alveno!
Grattis till familjens nytillskott!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Multajn dankojn por...
Tusen tack för ...
Användas som allmänt tackmeddelande
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
Används då du och någon annan vill tacka en person
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
Används när du ger någon en tackgåva
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Ni tre dankas vin pro...
Vi är mycket tacksamma för att du ...
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Sezonaj salutoj el...
God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Används för att fira jul och nyår (US)
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
God Jul och Gott Nytt År!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Feliĉan Paskon!
Glad Påsk!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Feliĉan Dankofeston
Glad tacksägelse!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Feliĉan Novjaron!
Gott Nytt År!
Används för att fira nyår
Feliĉaj Ferioj!
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Feliĉa Hanukkah!
Trevlig hanukka!
Används för att fira hanukka
Feliĉa Divali al vi.
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
Används för att fira Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
God Jul!
Används i kristna länder för att fira jul
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
God Jul och Gott Nytt År!
God Jul och Gott Nytt År!