Engelska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Används att gratulera ett nygift par
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Används att gratulera ett nygift par
Gratulojn pro ligante la nodon!
Congratulations on tying the knot!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Gratulojn pro diri "jes"!
Congratulations on saying your "I do's"!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Congratulations on your engagement!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Feliĉan naskiĝtagon!
Birthday greetings!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Feliĉan naskiĝtagon!
Happy Birthday!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Feliĉan naskiĝtagon!
Many happy returns!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Wishing you every happiness on your special day.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Feliĉa datreveno!
Happy Anniversary!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Feliĉa... datreveno!
Happy…Anniversary!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Saniĝus baldaŭ.
Get well soon.
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standard krya på dig-hälsning
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
We hope that you will be up and about in no time.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standard krya på dig-hälsning
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
From everybody at…, get well soon.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Gratulojn pro...
Congratulations on…
Standard grattisfras
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
I wish you the best of luck and every success in…
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Mi deziras al vi sukceson en...
I wish you every success in…
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
We would like to send you our congratulations on…
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Bonege por...
Well done on…
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Gratulojn por vian veturantan teston!
Congratulations on passing your driving test!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Well done. We knew you could do it.
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Feliĉoj!
Congrats!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Congratulations on your graduation!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Congratulations on passing your exams!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Bonege kun via ekzameno!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Well done on getting into University. Have a great time!
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
We are so very sorry to hear about your loss.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
We wish you the best of luck in your new job at…
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
We wish you the best of luck in your new position of…
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
We wish you every success for your latest career move.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Gratuloj por akirai la laboron!
Congratulations on getting the job!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Bona fortuno sur via unua tago en...
Good luck on your first day at…
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Gratulojn pro via nova alveno!
Congratulations on your new arrival!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Multajn dankojn por...
Many thanks for…
Användas som allmänt tackmeddelande
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Används då du och någon annan vill tacka en person
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
I really don't know how to thank you for…
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
As a small token of our gratitude…
Används när du ger någon en tackgåva
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Ni tre dankas vin pro...
We are very grateful to you for…
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Sezonaj salutoj el...
Season's greetings from…
Används för att fira jul och nyår (US)
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Feliĉan Paskon!
Happy Easter!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Feliĉan Dankofeston
Happy Thanksgiving!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Feliĉan Novjaron!
Happy New Year!
Används för att fira nyår
Feliĉaj Ferioj!
Happy Holidays!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Feliĉa Hanukkah!
Happy Hanukkah!
Används för att fira hanukka
Feliĉa Divali al vi.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Används för att fira Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Används i kristna länder för att fira jul
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!