Tjeckiska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Standard krya på dig-hälsning
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Standard krya på dig-hälsning
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Standard grattisfras
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Används för att önska någon lycka till i framtiden
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Används för att önska någon lycka till i framtiden
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Well done on…
Dobrá práce na...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Congrats!
Gratulujeme!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Användas som allmänt tackmeddelande
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Används då du och någon annan vill tacka en person
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Används när du ger någon en tackgåva
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Används för att fira jul och nyår (US)
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Används för att fira nyår
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Används för att fira hanukka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Används för att fira Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Används i kristna länder för att fira jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
God Jul och Gott Nytt År!