Svenska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations on tying the knot!
Grattis till giftermålet!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations on saying your "I do's"!
Grattis till att ni sagt ja!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Congratulations on your engagement!
Grattis till förlovningen!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Birthday greetings!
Födelsedagshälsningar!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Birthday!
Grattis på födelsedagen!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Many happy returns!
Ha den äran!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness on your special day.
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Anniversary!
Grattis på årsdagen!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Happy…Anniversary!
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Grattis på er silverbröllopsdag!
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Grattis på er korallbröllopsdag!
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Grattis på er guldbröllopsdag!
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Get well soon.
Krya på dig!
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
Standard krya på dig-hälsning
We hope that you will be up and about in no time.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Thinking of you. May you feel better soon.
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Standard krya på dig-hälsning
From everybody at…, get well soon.
Från alla på/hos ..., krya på dig.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Congratulations on…
Gratulationer på/till ...
Standard grattisfras
I wish you the best of luck and every success in…
Jag önskar dig lycka till med ...
Används för att önska någon lycka till i framtiden
I wish you every success in…
Jag önskar dig all framgång i ...
Används för att önska någon lycka till i framtiden
We would like to send you our congratulations on…
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Well done on…
Bra gjort med ...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Congratulations on passing your driving test!
Grattis till avklarad uppkörning!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Well done. We knew you could do it.
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Congrats!
Grattis!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Congratulations on your graduation!
Grattis till examen!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Congratulations on passing your exams!
Grattis till de godkända examensproven!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Well done on getting into University. Have a great time!
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
We are so very sorry to hear about your loss.
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

We wish you the best of luck in your new job at…
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
We wish you the best of luck in your new position of…
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
We wish you every success for your latest career move.
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Congratulations on getting the job!
Grattis till det nya jobbet!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Good luck on your first day at…
Lycka till på din första dag på/hos ...
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Congratulations on your new arrival!
Grattis till familjens nytillskott!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Many thanks for…
Tusen tack för ...
Användas som allmänt tackmeddelande
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
Används då du och någon annan vill tacka en person
I really don't know how to thank you for…
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
As a small token of our gratitude…
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
Används när du ger någon en tackgåva
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
We are very grateful to you for…
Vi är mycket tacksamma för att du ...
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Season's greetings from…
God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Används för att fira jul och nyår (US)
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Happy Easter!
Glad Påsk!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Happy Thanksgiving!
Glad tacksägelse!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Happy New Year!
Gott Nytt År!
Används för att fira nyår
Happy Holidays!
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Happy Hanukkah!
Trevlig hanukka!
Används för att fira hanukka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
Används för att fira Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
God Jul!
Används i kristna länder för att fira jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
God Jul och Gott Nytt År!