Portugisiska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Desejando a vocês toda felicidade do mundo.
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Parabéns e votos calorosos aos dois no dia do seu casamento.
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations on tying the knot!
Parabéns por juntar as escovas de dente!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations on saying your "I do's"!
Parabéns por dizer o "Sim"!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Parabéns à noiva e ao noivo por sua união.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Congratulations on your engagement!
Parabéns pelo noivado!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Desejando ao noivos o melhor em seu noivado e em tudo que vier pela frente.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Parabéns pelo noivado. Eu espero que vocês sejam muito felizes juntos.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Parabéns pelo noivado. Eu espero que vocês façam um ao outro extremamente feliz.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Parabéns pelo noivado. Vocês já decidiram quando será o grande dia?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Birthday greetings!
Parabéns!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Birthday!
Feliz Aniversário!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Many happy returns!
Muitos anos de vida!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness on your special day.
Desejando-lhe muita felicidade no seu dia especial.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Que todos os seus desejos se tornem realidade. Feliz aniversário!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Desejando-lhe toda a felicidade neste dia especial. Tenha um aniversário maravilhoso!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Anniversary!
Feliz aniversário! (ex.de casamento)
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Happy…Anniversary!
Feliz ...!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
.. anos e continuam juntos, firmes e fortes. Parabéns!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Parabéns pelas Bodas de Porcelana!
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Parabéns pelas Bodas de Prata!
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Parabéns pelas Bodas de Rubi!
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Parabéns pelas Bodas de Pérola!
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Parabéns pelas Bodas de Coral!
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Parabéns pelas Bodas de Ouro!
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Parabéns pelas Bodas de Diamantes!
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Get well soon.
Melhore logo.
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
Eu espero que você tenha uma recuperação rápida.
Standard krya på dig-hälsning
We hope that you will be up and about in no time.
Nós esperamos que você se recupere logo.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Thinking of you. May you feel better soon.
Pensando em você. Que você se sinta melhor logo.
Standard krya på dig-hälsning
From everybody at…, get well soon.
De todos do /da..., melhoras.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Melhoras. Todos do /da... enviam seu carinho.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Congratulations on…
Parabéns por...
Standard grattisfras
I wish you the best of luck and every success in…
Desejo-lhe muita sorte e sucesso em /no /na....
Används för att önska någon lycka till i framtiden
I wish you every success in…
Desejo-lhe todo sucesso em /no /na....
Används för att önska någon lycka till i framtiden
We would like to send you our congratulations on…
Nós gostaríamos de lhe enviar os nossos parabéns por...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Well done on…
Parabéns por...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Congratulations on passing your driving test!
Parabéns por passar no seu exame de condução!
Parabéns por tirar a carta de motorista!
Parabéns por tirar a carteira de motorista!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Well done. We knew you could do it.
Parabéns. Nós sabíamos que você conseguiria.
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Congrats!
Congrats! (inglês)
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Congratulations on your graduation!
Parabéns por sua graduação!
Parabéns por sua formatura!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Congratulations on passing your exams!
Parabéns por passar nos exames!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Arrasou! Parabéns!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Parabéns por concluir o seu mestrado e boa sorte no mundo do trabalho.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Parabéns pelo resultado dos seus exames escolares e tudo de bom para o futuro.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Parabéns pelo resultado dos seus exames escolares. Desejo-lhe o melhor em sua futura carreira.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Well done on getting into University. Have a great time!
Parabéns por entrar para a universidade. Aproveite!
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Nós estamos profundamente chocados com a notícia da morte súbita de... e gostaríamos de demonstrar nosso profundo pesar.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
We are so very sorry to hear about your loss.
Nós sentimos muito por sua perda.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Eu lhe ofereço as mais sinceras condolências neste dia triste.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Nós estamos perturbados e tristes com a morte prematura de seu filho / sua filha/ seu marido /sua esposa, ....
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Aceite o nosso profundo pesar e sinceras condolências neste momento tão difícil.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Nossos pensamentos estão com você e sua família neste difícil momento de perda.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

We wish you the best of luck in your new job at…
Nós lhe desejamos boa sorte no seu novo emprego em /no /na...
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
De todos os do /da..., desejamos-lhe boa sorte no seu novo emprego.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
We wish you the best of luck in your new position of…
Nós lhe desejamos boa sorte no seu novo cargo.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
We wish you every success for your latest career move.
Nós lhe desejamos todo sucesso nesta mudança em sua carreira.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Congratulations on getting the job!
Parabéns por conseguir o emprego!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Good luck on your first day at…
Boa sorte no seu primeiro dia em /no /na...
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Nós ficamos encantados ao saber do nascimento de seu novo bebê. Parabéns.
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Congratulations on your new arrival!
Parabéns pela chegada do bebê!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Para a nova mãe, desejando o melhor para você e seu filho/ sua filha.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Parabéns pela chegada do seu lindo novo bebê!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Para os orgulhosos pais de.... Parabéns pela chegada do bebê. Tenho certeza que vocês serão pais maravilhosos.
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Many thanks for…
Muito obrigado(a) por...
Användas som allmänt tackmeddelande
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Eu gostaria de lhe agradecer em meu nome e em nome do meu marido / da minha esposa...
Används då du och någon annan vill tacka en person
I really don't know how to thank you for…
Eu realmente não sei como lhe agradecer por...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
As a small token of our gratitude…
Como um pequeno símbolo de nossa gratidão ...
Används när du ger någon en tackgåva
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Nós gostaríamos de demonstrar nossos mais sinceros agradecimentos a... por ...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
We are very grateful to you for…
Nós estamos muito gratos a você por...
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Não seja por isso, pelo contrário: nós devíamos agradecê-lo!
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Season's greetings from…
Frase usada nos E.U.A. para celebrar o Natal e Ano Novo
Används för att fira jul och nyår (US)
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliz Natal e próspero Ano Novo!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Happy Easter!
Feliz Páscoa!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Happy Thanksgiving!
Feliz dia de Ação de Graças!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Happy New Year!
Feliz Ano Novo!
Används för att fira nyår
Happy Holidays!
Boas Festas!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Happy Hanukkah!
Feliz Hanukkah!
Används för att fira hanukka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliz Diwali para você. Que este Diwali seja tão brilhante como sempre.
Används för att fira Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliz Natal!
Används i kristna länder för att fira jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliz Natal e próspero Ano Novo!
God Jul och Gott Nytt År!