Kinesiska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
祝贺,愿你们幸福快乐。
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations on tying the knot!
恭喜喜结连理!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations on saying your "I do's"!
祝你们百年好合!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
恭祝新郎新娘永结同心。
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Congratulations on your engagement!
恭喜你们订婚!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
祝贺你们订婚并一切顺利。
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Birthday greetings!
生日问候!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Birthday!
生日快乐!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Many happy returns!
笑口常开!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness on your special day.
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
愿你心想事成,生日快乐!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Anniversary!
纪念日快乐!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Happy…Anniversary!
...纪念日快乐!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
瓷婚纪念日快乐!
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
银婚纪念日快乐!
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
红宝石婚纪念日快乐!
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
珍珠婚纪念日快乐!
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
珊瑚婚纪念日快乐!
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
金婚纪念日快乐!
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
钻石婚纪念日快乐!
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Get well soon.
早日康复
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
希望你早日康复。
Standard krya på dig-hälsning
We hope that you will be up and about in no time.
我们祝愿你尽快康复。
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Thinking of you. May you feel better soon.
挂念你,愿你早日康复。
Standard krya på dig-hälsning
From everybody at…, get well soon.
来自...每个人的祝福,早日康复。
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Congratulations on…
祝愿你...
Standard grattisfras
I wish you the best of luck and every success in…
祝福你一切顺利并在...方面成功
Används för att önska någon lycka till i framtiden
I wish you every success in…
我祝你在...方面成功
Används för att önska någon lycka till i framtiden
We would like to send you our congratulations on…
我们就...向你表示祝贺
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Well done on…
...做得好!
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Congratulations on passing your driving test!
恭喜通过驾照考试!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Well done. We knew you could do it.
做得好!我们就知道你能做到。
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Congrats!
恭喜!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Congratulations on your graduation!
恭喜毕业!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Congratulations on passing your exams!
恭喜通过考试!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
谁这么聪明,考试考得真棒!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Well done on getting into University. Have a great time!
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
We are so very sorry to hear about your loss.
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
I offer you my deepest condolences on this dark day.
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

We wish you the best of luck in your new job at…
祝你在...的新工作一切顺利
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
We wish you the best of luck in your new position of…
我们祝你在...该职位中一切顺利
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
We wish you every success for your latest career move.
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Congratulations on getting the job!
恭喜获得这个工作!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Good luck on your first day at…
祝在...的第一天工作顺利
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Congratulations on your new arrival!
恭喜喜得贵子/千金。
Används för att gratulera ett par då de fått barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
恭喜您喜获贵子/千金。
Används för att gratulera ett par då de fått barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Many thanks for…
谢谢...
Användas som allmänt tackmeddelande
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
Används då du och någon annan vill tacka en person
I really don't know how to thank you for…
我真不知道怎么感谢您...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
As a small token of our gratitude…
为表达我们的心意...
Används när du ger någon en tackgåva
We would like to extend our warmest thanks to…for…
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
We are very grateful to you for…
对...我们非常感谢你
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Season's greetings from…
来自...的节日问候
Används för att fira jul och nyår (US)
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞快乐,新年快乐!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Happy Easter!
复活节快乐!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Happy Thanksgiving!
感恩节快乐!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Happy New Year!
新年快乐!
Används för att fira nyår
Happy Holidays!
假日愉快!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Happy Hanukkah!
光明节快乐!
Används för att fira hanukka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Används för att fira Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
圣诞节快乐!
Används i kristna länder för att fira jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞节快乐,新年快乐!
God Jul och Gott Nytt År!