Esperanto | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Används att gratulera ett nygift par
Congratulations on tying the knot!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulojn pro diri "jes"!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Congratulations on your engagement!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Birthday greetings!
Feliĉan naskiĝtagon!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Many happy returns!
Feliĉan naskiĝtagon!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness on your special day.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Happy Anniversary!
Feliĉa datreveno!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Happy…Anniversary!
Feliĉa... datreveno!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Get well soon.
Saniĝus baldaŭ.
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Standard krya på dig-hälsning
We hope that you will be up and about in no time.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Thinking of you. May you feel better soon.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Standard krya på dig-hälsning
From everybody at…, get well soon.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Congratulations on…
Gratulojn pro...
Standard grattisfras
I wish you the best of luck and every success in…
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Används för att önska någon lycka till i framtiden
I wish you every success in…
Mi deziras al vi sukceson en...
Används för att önska någon lycka till i framtiden
We would like to send you our congratulations on…
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Well done on…
Bonege por...
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Congratulations on passing your driving test!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Well done. We knew you could do it.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Congrats!
Feliĉoj!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Congratulations on your graduation!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Congratulations on passing your exams!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Bonege kun via ekzameno!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Well done on getting into University. Have a great time!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
We are so very sorry to hear about your loss.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

We wish you the best of luck in your new job at…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
We wish you the best of luck in your new position of…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
We wish you every success for your latest career move.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Congratulations on getting the job!
Gratuloj por akirai la laboron!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Good luck on your first day at…
Bona fortuno sur via unua tago en...
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Congratulations on your new arrival!
Gratulojn pro via nova alveno!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Many thanks for…
Multajn dankojn por...
Användas som allmänt tackmeddelande
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Används då du och någon annan vill tacka en person
I really don't know how to thank you for…
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
As a small token of our gratitude…
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Används när du ger någon en tackgåva
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
We are very grateful to you for…
Ni tre dankas vin pro...
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Season's greetings from…
Sezonaj salutoj el...
Används för att fira jul och nyår (US)
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Happy Easter!
Feliĉan Paskon!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Happy Thanksgiving!
Feliĉan Dankofeston
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Happy New Year!
Feliĉan Novjaron!
Används för att fira nyår
Happy Holidays!
Feliĉaj Ferioj!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Happy Hanukkah!
Feliĉa Hanukkah!
Används för att fira hanukka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliĉa Divali al vi.
Används för att fira Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliĉan Kristnaskon!
Används i kristna länder för att fira jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
God Jul och Gott Nytt År!