Tyska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
Lieber Johannes,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
Liebe(r) Mama / Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
Lieber Onkel Hieronymus,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
Hallo Johannes,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
Hey Johannes,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
Johannes,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
Mein(e) Liebe(r),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
Mein(e) Liebste(r),
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
Liebster Johannes,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Vielen Dank für Deine Email.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
Hast Du schon Pläne für...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
... grüßt herzlich.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
Bitte grüße... von mir.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Schreib mir bitte bald zurück.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Mach's gut.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Ich liebe Dich.
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
Herzliche Grüße
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
Mit besten Grüßen
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Beste Grüße
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Alles Gute
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Alles Liebe
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Alles Liebe
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
Alles Liebe
Informellt, används när du skriver till din familj