Thailändska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
ถึง จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
สวัสดี จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
ถึงสุดที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
ถึง สุดที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ขอให้โชคดีนะ
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
ขอให้โชคดีนะ
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
ขอให้คุณโชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
ด้วยความหวังดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
ด้วยความรัก
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informellt, används när du skriver till din familj