Spanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
Amado Juan:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Gracias por su / tu email.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Me complace anunciar que...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
Lamenté mucho cuando escuché que..
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj