Rumänska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
Dragă Andrei,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
Dragă Mamă/Tată,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
Dragă unchiule Andrei,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
Dragă Andrei,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
Bună Andrei!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
Salut Andrei!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
Draga mea,/Dragul meu,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
Dragul meu Andrei,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
... îţi transmite toată dragostea.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
Salută pe ...din partea mea.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
Trimite-mi un răspuns când... .
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Trimite-mi un răspuns când... .
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Aveţi grijă de voi!
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Te iubesc!
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
Toate cele bune,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
Cu drag,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Cele mai calde urări,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Toate cele bune,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Cu toată dragostea,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Cu drag,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
Cu mult drag,
Informellt, används när du skriver till din familj