Polska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
Cześć Michale,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
Drogi Wujku,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
Cześć Michale,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
Hej Janku,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
Janku,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
Mój Drogi/Moja Droga,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
Najdroższy/Najdroższa,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Dziękuję za Twojego maila.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Piszę, by przekazać Ci...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
Czy masz już plany na...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Z przykrością piszę, że...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
Pozdrowienia od...
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
Pozdrów ode mnie...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Odpisz szybko.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
Odpisz, gdy...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Trzymaj się ciepło.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Kocham Cię.
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
Pozdrawiam serdecznie,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
Pozdrawiam ciepło,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Serdecznie pozdrawiam,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Ściskam,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Buziaki,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Ściskam serdecznie,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
Mnóstwo buziaków,
Informellt, används när du skriver till din familj