Koreanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
정아에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
어머니께/ 아버지께
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
작은 삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
안녕 수지야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
수지야!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
수지!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
나의 사랑 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
사랑하는 부인,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
..관련 계획이 있으십니까?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
... 듣게 되어 기뻐
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물어보십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대할게.
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
곧 답장 써주십시오.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
...면 답장을 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑해요.
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
좋은 하루 보내세요.
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
사랑하는 마음 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
사랑하는 마음과 함께.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj