Hindi | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
रीमा,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
शुभकामनाएं,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informellt, används när du skriver till din familj