Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Kedves John!
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kedves Anya / Apa!
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kedves Jerome bácsi!
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Szia John!
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Szia John!
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John!
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kedvesem / Drágám!
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Drágám / Édesem / Kedvesem!
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Drága John!
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Köszönöm az e-mailedet.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Jó volt újra hallani felőled.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Olyan régóta nem beszéltünk.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Azért írok, hogy elmondjam...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Van már programod...?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Örömmel hallottam, hogy ...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Sajnálattal hallottam, hogy...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... üdvözletét küldi.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Add át üdvözletemet ....
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Várom válaszodat.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Írj vissza hamar.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Írj, ha ...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Írj, amint többet tudsz.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Vigyázz magadra.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Szeretlek.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Legjobbakat!
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Kívánom a legjobbakat!
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Üdvözlettel,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Legjobbakat!
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Sok puszi, / Szeretettel,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj