Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Kedves John!
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kedves Anya / Apa!
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kedves Jerome bácsi!
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Szia John!
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Szia John!
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John!
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kedvesem / Drágám!
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Drága John!
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Köszönöm az e-mailedet.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Jó volt újra hallani felőled.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Olyan régóta nem beszéltünk.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Azért írok, hogy elmondjam...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Van már programod...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Örömmel hallottam, hogy ...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Sajnálattal hallottam, hogy...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... üdvözletét küldi.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Add át üdvözletemet ....
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Várom válaszodat.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Írj vissza hamar.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Írj, ha ...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Írj, amint többet tudsz.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Vigyázz magadra.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Szeretlek.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Legjobbakat!
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Kívánom a legjobbakat!
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Üdvözlettel,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Legjobbakat!
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Sok puszi, / Szeretettel,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj