Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Milý Johne,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Milá mamko / Milý taťko
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Milý strejdo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ahoj Johne,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Čau Johne,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Johne,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Můj milý / Má milá,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Můj/Má nejdražší,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Nejdražší Johne,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Děkuji za tvůj e-mail.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Píši, abych Ti řekl(a), že...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Už máš nějaké plány na... ?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
S potěšením (vám) oznamuji, že...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Je mi moc líto, že...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... posílá pozdrav!
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Pozdravuj ode mě... .
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Těším se na tvojí odpověď.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Napiš brzy.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Napiš mi prosím, až...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Opatruj se.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Miluji tě.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
S přáním všeho nejlepšího,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Mějte se moc hezky,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Nejsrdečnější pozdravy,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jen to nejlepší,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
S láskou,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
S láskou,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
S láskou,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj