Vietnamesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

ถึง จอห์น
Gửi Vi,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียน คุณลุงเจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดี จอห์น
Lam thân mến,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
Tùng à,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ถึงสุดที่รัก
Gửi bạn,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
ถึง สุดที่รัก
Anh / Em thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นที่รัก
Trúc thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Används när du svarar på korrespondens
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Används för att meddela vänner goda nyheter
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... gửi lời chào cho bạn.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Används när du vill få ett svarsmejl
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ขอให้โชคดีนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดีนะ
Thân ái,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
ขอให้คุณโชคดี
Thân,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Thân thương,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความหวังดี
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรัก
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj