Nederländska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

ถึง จอห์น
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียน คุณลุงเจอโรม
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดี จอห์น
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ถึงสุดที่รัก
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
ถึง สุดที่รัก
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นที่รัก
Lieve Jan
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsmejl
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ขอให้โชคดีนะ
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดีนะ
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
ขอให้คุณโชคดี
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความหวังดี
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรัก
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรัก
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
ด้วยความรัก
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj