Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

ถึง จอห์น
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียน คุณลุงเจอโรม
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดี จอห์น
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ถึงสุดที่รัก
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
ถึง สุดที่รัก
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นที่รัก
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ขอให้โชคดีนะ
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดีนะ
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
ขอให้คุณโชคดี
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความหวังดี
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรัก
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรัก
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
ด้วยความรัก
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj