Esperanto | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

ถึง จอห์น
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียน คุณลุงเจอโรม
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดี จอห์น
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ถึงสุดที่รัก
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
ถึง สุดที่รัก
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นที่รัก
Estimata John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Dankon pro via retpoŝto.
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att meddela vänner goda nyheter
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsmejl
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ขอให้โชคดีนะ
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดีนะ
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
ขอให้คุณโชคดี
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความหวังดี
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรัก
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรัก
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
ด้วยความรัก
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj