Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Hej John,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallå John,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min älskling,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Raring,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt mejl.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jag är glad att kunna berätta att ...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Jag är glad att höra att ...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Mejla mig så fort som möjligt.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Mejla mig gärna när ...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mejla mig så fort du vet något mer.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Hälsningar,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Puss och kram,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Kramisar,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj