Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Hej John,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallå John,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min älskling,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Raring,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt mejl.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jag är glad att kunna berätta att ...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Jag är glad att höra att ...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... hälsar.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Mejla mig så fort som möjligt.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Mejla mig gärna när ...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mejla mig så fort du vet något mer.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Hälsningar,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Hjärtliga hälsningar,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Puss och kram,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Kramisar,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj