Engelska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Hej John,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallå John,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min älskling,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Raring,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Dearest John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt mejl.
Thank you for your E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
It was so kind of you to write / invite / send…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jag är glad att kunna berätta att ...
I am delighted to announce that…
Används för att meddela vänner goda nyheter
Jag är glad att höra att ...
I was delighted to hear that…
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Please add me on...messenger. My username is…
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... hälsar.
…sends his/her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsmejl
Mejla mig så fort som möjligt.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Mejla mig gärna när ...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mejla mig så fort du vet något mer.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
I love you.
Används när du skriver till din partner
Hälsningar,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Hjärtliga hälsningar,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Puss och kram,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Kramisar,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj