Koreanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Querido Juan:
정아에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
어머니께/ 아버지께
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
작은 삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
안녕 수지야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
수지야!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
수지!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
나의 사랑 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
사랑하는 부인,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu email.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
..관련 계획이 있으십니까?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Används för att meddela vänner goda nyheter
Estoy encantado(a) de escuchar que...
... 듣게 되어 기뻐
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que..
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
X te envía muchos cariños.
...도 안부를 물어보십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
곧 답장 받길 기대할게.
Används när du vill få ett svarsmejl
Escríbeme pronto.
곧 답장 써주십시오.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Escríbeme cuando...
...면 답장을 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
사랑해요.
Används när du skriver till din partner
Cariños,
좋은 하루 보내세요.
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Cariños,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
사랑하는 마음 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
사랑하는 마음과 함께.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj