Japanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Querido Juan:
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
太郎君へ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu email.
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
メールをもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
喜んで・・・・を報告します。
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
・・・・を喜んで報告します。
Används för att meddela vänner goda nyheter
Estoy encantado(a) de escuchar que...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
残念だけど・・・・を報告します。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que..
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
X te envía muchos cariños.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
お返事を楽しみに待っています。
Används när du vill få ett svarsmejl
Escríbeme pronto.
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Escríbeme cuando...
・・・・の時はまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
何かあったらまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Cariños,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Cariños,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
よろしく
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
体に気をつけてね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj