Engelska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Querido Juan:
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
Dearest John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu email.
Thank you for your E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
It was so kind of you to write / invite / send…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
I am delighted to announce that…
Används för att meddela vänner goda nyheter
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I was delighted to hear that…
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que..
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Please add me on...messenger. My username is…
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
X te envía muchos cariños.
…sends his/her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsmejl
Escríbeme pronto.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Escríbeme cuando...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
I love you.
Används när du skriver till din partner
Cariños,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Cariños,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj