Portugisiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Дорогой Иван,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за E-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Я был рад услышать, что...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...тоже шлет приветы.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsmejl
Ответь как можно скорее
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Напиши, если/когда...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
С наилучшими пожеланиями,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj