Koreanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Дорогой Иван,
정아에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
어머니께/ 아버지께
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
작은 삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
안녕 수지야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
수지야!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
수지!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
나의 사랑 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
사랑하는 부인,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
..관련 계획이 있으십니까?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Används för att meddela vänner goda nyheter
Я был рад услышать, что...
... 듣게 되어 기뻐
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...тоже шлет приветы.
...도 안부를 물어보십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
곧 답장 받길 기대할게.
Används när du vill få ett svarsmejl
Ответь как можно скорее
곧 답장 써주십시오.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Напиши, если/когда...
...면 답장을 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
사랑해요.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
좋은 하루 보내세요.
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
С наилучшими пожеланиями,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
사랑하는 마음 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
사랑하는 마음과 함께.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj