Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Дорогой Иван,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за E-mail.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Я был рад услышать, что...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...тоже шлет приветы.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Ответь как можно скорее
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Напиши, если/когда...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
С наилучшими пожеланиями,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj