Japanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Дорогой Иван,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
太郎君へ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за E-mail.
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
メールをもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
長い間連絡を取っていなかったよね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
喜んで・・・・を報告します。
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
・・・・を喜んで報告します。
Används för att meddela vänner goda nyheter
Я был рад услышать, что...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
残念だけど・・・・を報告します。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...тоже шлет приветы.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
お返事を楽しみに待っています。
Används när du vill få ett svarsmejl
Ответь как можно скорее
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Напиши, если/когда...
・・・・の時はまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
何かあったらまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
С наилучшими пожеланиями,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
よろしく
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
体に気をつけてね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj