Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Дорогой Иван,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Я был рад услышать, что...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...тоже шлет приветы.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Ответь как можно скорее
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Напиши, если/когда...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
С наилучшими пожеланиями,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj