Engelska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Дорогой Иван,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Dearest John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за E-mail.
Thank you for your E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite / send…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Används för att meddela vänner goda nyheter
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Please add me on...messenger. My username is…
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...тоже шлет приветы.
…sends his/her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsmejl
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
I love you.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj