Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dragă Andrei,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dragă Mamă/Tată,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dragă unchiule Andrei,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Dragă Andrei,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Bună Andrei!
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Salut Andrei!
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Draga mea,/Dragul meu,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Iubitul meu, / Iubita mea,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dragul meu Andrei,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Am aflat cu plăcere faptul că...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... îţi transmite toată dragostea.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salută pe ...din partea mea.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Scrie-mi înapoi curând.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Trimite-mi un răspuns când... .
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Trimite-mi un răspuns când... .
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Aveţi grijă de voi!
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Te iubesc!
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Toate cele bune,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Cu drag,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cele mai calde urări,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Toate cele bune,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cu toată dragostea,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cu drag,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Cu mult drag,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj