Tjeckiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Milý Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Milá mamko / Milý taťko
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Milý strejdo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Ahoj Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Čau Johne,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
Johne,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
Můj milý / Má milá,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
Můj/Má nejdražší,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nejdražší Johne,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por seu e-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
Už máš nějaké plány na... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
Je mi moc líto, že...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...manda lembranças.
... posílá pozdrav!
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Pozdravuj ode mě... .
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
Těším se na tvojí odpověď.
Används när du vill få ett svarsmejl
Escreva novamente em breve.
Napiš brzy.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Escreva de volta quando...
Napiš mi prosím, až...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Opatruj se.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
Miluji tě.
Används när du skriver till din partner
Abraços,
S přáním všeho nejlepšího,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Com carinho,
Mějte se moc hezky,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
Jen to nejlepší,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
S láskou,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj