Koreanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
정아에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
어머니께/ 아버지께
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
작은 삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
안녕 수지야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
수지야!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
수지!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
나의 사랑 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
사랑하는 부인,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por seu e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
..관련 계획이 있으십니까?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Används för att meddela vänner goda nyheter
Fiquei satisfeito ao saber que ...
... 듣게 되어 기뻐
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...manda lembranças.
...도 안부를 물어보십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
곧 답장 받길 기대할게.
Används när du vill få ett svarsmejl
Escreva novamente em breve.
곧 답장 써주십시오.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Escreva de volta quando...
...면 답장을 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
사랑해요.
Används när du skriver till din partner
Abraços,
좋은 하루 보내세요.
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Com carinho,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
사랑하는 마음 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
사랑하는 마음과 함께.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj