Japanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
太郎君へ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por seu e-mail.
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
メールをもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
喜んで・・・・を報告します。
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
・・・・を喜んで報告します。
Används för att meddela vänner goda nyheter
Fiquei satisfeito ao saber que ...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
残念だけど・・・・を報告します。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...manda lembranças.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
お返事を楽しみに待っています。
Används när du vill få ett svarsmejl
Escreva novamente em breve.
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Escreva de volta quando...
・・・・の時はまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
何かあったらまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Abraços,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Com carinho,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
よろしく
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
体に気をつけてね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj