Thailändska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Beste Jan
ถึง จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
สวัสดี จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
ถึงสุดที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
ถึง สุดที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
ถึงจอห์นที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Ik was erg blij om te horen dat ...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... doet jou de groeten.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug wanneer ...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
ขอให้โชคดีนะ
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
ขอให้โชคดีนะ
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Met hartelijke groeten,
ขอให้คุณโชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
ด้วยความหวังดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
ด้วยความรัก
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
ด้วยความรัก
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
ด้วยความรัก
Informellt, används när du skriver till din familj