Svenska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Beste Jan
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
Hallå John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
Raring,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
Min käre John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Tack för ditt mejl.
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Ik was erg blij om te horen dat ...
Jag är glad att höra att ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... doet jou de groeten.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug wanneer ...
Mejla mig gärna när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
Hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Met hartelijke groeten,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
Kramisar,
Informellt, används när du skriver till din familj