Portugisiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Beste Jan
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
Amado Vítor,
Amada Maria,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Ik was erg blij om te horen dat ...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... doet jou de groeten.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug wanneer ...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Met hartelijke groeten,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj