Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Beste Jan
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Ik was erg blij om te horen dat ...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... doet jou de groeten.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug wanneer ...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Met hartelijke groeten,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj