Esperanto | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Beste Jan
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Beste mama / papa
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Jan
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hoi Jan
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Jan
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Lieve ...
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Liefste ...
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Lieve Jan
Estimata John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Används när du svarar på korrespondens
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Het ga je goed.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Groeten,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Liefs,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Liefs,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj