Vietnamesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

정아에게
Gửi Vi,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
어머니께/ 아버지께
Gửi bố / mẹ,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
작은 삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 수지야!
Lam thân mến,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
수지야!
Thương thân mến,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
수지!
Tùng à,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
나의 사랑 ... 에게
Gửi bạn,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... ,
Anh / Em thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 부인,
Trúc thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Används när du svarar på korrespondens
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Används när du svarar på korrespondens
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Används när du har viktiga nyheter
..관련 계획이 있으십니까?
Bạn có rảnh vào...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Används för att meddela vänner goda nyheter
... 듣게 되어 기뻐
Mình rất vui khi được biết...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...도 안부를 물어보십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대할게.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Används när du vill få ett svarsmejl
곧 답장 써주십시오.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
...면 답장을 주십시오.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Används när man skriver till familj och vänner
사랑해요.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Används när du skriver till din partner
좋은 하루 보내세요.
Thân ái,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Thân,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Thân thương,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑하는 마음 담아.
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑하는 마음과 함께.
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하며, ... 보냅니다.
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj