Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

정아에게
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
어머니께/ 아버지께
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
작은 삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 수지야!
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
수지야!
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
수지!
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
나의 사랑 ... 에게
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... ,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 부인,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
..관련 계획이 있으십니까?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
... 듣게 되어 기뻐
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...도 안부를 물어보십니다.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대할게.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
곧 답장 써주십시오.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
...면 답장을 주십시오.
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
사랑해요.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
좋은 하루 보내세요.
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑하는 마음 담아.
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑하는 마음과 함께.
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하며, ... 보냅니다.
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj