Japanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

정아에게
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
어머니께/ 아버지께
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
작은 삼촌께
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 수지야!
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
수지야!
太郎君へ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
수지!
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
나의 사랑 ... 에게
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... ,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 부인,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
メールをもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
喜んで・・・・を報告します。
Används när du har viktiga nyheter
..관련 계획이 있으십니까?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
・・・・を喜んで報告します。
Används för att meddela vänner goda nyheter
... 듣게 되어 기뻐
・・・・を聞いてうれしかったです。
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
残念だけど・・・・を報告します。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...도 안부를 물어보십니다.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대할게.
お返事を楽しみに待っています。
Används när du vill få ett svarsmejl
곧 답장 써주십시오.
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
...면 답장을 주십시오.
・・・・の時はまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
何かあったらまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
사랑해요.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
좋은 하루 보내세요.
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
よろしく
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑하는 마음 담아.
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑하는 마음과 함께.
体に気をつけてね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하며, ... 보냅니다.
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj