Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

정아에게
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
어머니께/ 아버지께
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
작은 삼촌께
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 수지야!
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
수지야!
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
수지!
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
나의 사랑 ... 에게
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... ,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 부인,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
..관련 계획이 있으십니까?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
... 듣게 되어 기뻐
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...도 안부를 물어보십니다.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대할게.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
곧 답장 써주십시오.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
...면 답장을 주십시오.
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
사랑해요.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
좋은 하루 보내세요.
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑하는 마음 담아.
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑하는 마음과 함께.
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하며, ... 보냅니다.
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj