Svenska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Hallå John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Raring,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Min käre John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
Tack för ditt mejl.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
Jag är glad att höra att ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
Mejla mig gärna när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
Hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Kramisar,
Informellt, används när du skriver till din familj