Spanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Amado Juan:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
Gracias por su / tu email.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
Me complace anunciar que...
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Lamenté mucho cuando escuché que..
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Te amo,
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj